Το Κιμωλία Φοιτητικό εργαστήρι προσφέρει κάθε βοήθεια στο φοιτητή και τον σπουδαστή.

Φοιτητές

322

Εργασίες

388

Πτυχιακές εργασίες

28

Μεταπτυχιακά

8

Φοιτητικά μαθήματα και εργασίες

άμεση παράδοση εργασιών, εχεμύθεια, φοιτητικές τιμές, επαγγελματικός χειρισμός